Historie firmy

Historií naší firmy se prolínají životy dnes již celkem pěti generací mužů stejných jmen a příjmení. Václav Novotný I, který – ač vyučen klempířem – nezaložil firmu, avšak velkým dílem se o její založení zasloužil.

V roce 1910 nastoupil do závodu Praga – Českomoravská Kolben & Daněk v Praze Libni, kde se po několika letech stal hlavním mistrem cechu klempířů.

Po odstěhování na venkov

v roce 1931 do obce Xaverov nedaleko Sázavy se jeho syn Václav Novotný II, který byl po vzoru svého otce také klempířem a pracoval ve stejném závodě, pokusil o založení vlastní firmy, ke kterému došlo v roce 1938, kdy zakoupil vyhořelý objekt bývalé sodovkárny pana Holce v Sázavě v Benešovské ulici, který zrenovoval a vybavil novými stroji pro klempířskou výrobu. V době před, v průběhu 2.světové války a po válce provozoval až do roku 1950 tuto živnost jako živnostník o celkovém počtu cirka 5 zaměstnanců. V roce 1950 došlo k vyvlastnění celého jeho majetku nastupujícím novým komunistickým režimem v naší zemi. Ze soukromé firmy se stal postupně Okresní stavební podnik, Okresní průmyslový podnik a nakonec Okresní podnik služeb.

Tovaryšský list

List tovaryšský z roku 1930 získal Václav Novotný II.

Od roku 1957

Od roku 1957 se zapojil do činnosti i další z pokračovatelů klempířského řemesla – Václav Novotný III, který se vyučil tomuto řemeslu ve stavebním učilišti v Lysé nad Labem s vyznamenáním. Až do roku 1983 pracoval se svým otcem ve stejné firmě (OPS), nejdříve jako řadový dělník, později jako mistr. V roce 1983 odešel Václav Novotný starší včetně několika zaměstnanců do JZD Horní Kruty, kde vytvořil přidruženou výrobu se zaměřením na stavební klempířství a pokrývačství veškerých druhů střešních krytin. Zde působil do roku 1990, kdy se po změně politického režimu v České republice osamostatnil a společně se svým synem Václavem Novotným IV založil opět firmu Stavební klempířství Novotný & syn a navázal tak na ztracenou tradici této firmy.

Začátkem roku 2001

se firma mění na Stavební klempířství Novotný, s.r.o. a udržuje tak dobré jméno firmy s více než 60-ti letou historií. Ve firmě působí nadále Václav Novotný IV, který je pokračovatel rodinné tradice.

Roku 2010 firma mění název na Střechy Novotný s.r.o

Prohlédněte si naše reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi scelerisque luctus velit. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt.

Reference